Plaats:Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Potgieterzaal,Woensdagi: Aanvang: 18.00 uur
Voor meer informatie over en/of aanmelden voor

één van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met: Joanna Blaisse

zie agenda

 

 

 

 

 

actueel: Lezingen SECNEDERLAND

Welkom op de site van de SEC-Nederland, een van de afdelingen van de Société Européenne de Culture .


De SEC is een podium voor denkers, schrijvers en kunstenaars, een van oorsprong Europees forum, met een rijk verleden en een hoofdzetel in Venetië.


De SEC-leden in Nederland komen maandelijks bijeen voor een voordracht van een SEC-lid of gastspreker, die zowel een informatief, essayistisch, persoonlijk of wetenschappelijk karakter kan dragen. Te allen tijde staat de discussie na afloop centraal, een discussie die eerder doet denken aan een intensief gesprek, waarin ervaringen, inzichten, visies en ideeën worden getoetst aan en gedeeld met een geïnformeerd publiek. Lid worden van de SEC betekent aldus participeren, de eigen expertise inbrengen en deze op de proef stellen. In dit proces heeft een ‘politique de la culture’ plaats en kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

De oorsprong van de SEC gaat terug tot de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Oprichter Umberto Campagnolo (1904-1976) wilde een Société Européenne de Culture oprichten in de ware zin van het woord. Een Société die in het splijtende Oost en West Europa haar eenheid zou hervinden door een “politique de la culture” en de “dialogue”. Umberto Campagnolo vond veel steun bij mensen als Thomas Mann, Theodor Adorno, Roland Barthes en Isaiah Berlin. In 1950 was de daadwerkelijke oprichting een feit. De SEC vestigde zich in Venetië en er ontstonden afdelingen in bijna alle Europese landen. Bijna 65 jaar later zetelt het hoofdkantoor Villa Hériot nog steeds op het eiland Guidecca in Venetië.


Vanaf de oprichting tot aan met name de val van de Berlijnse Muur in 1989 wist de SEC tal van bekende leden aan zich te binden, onder wie Jean Paul Sartre, Henri Matisse, Arnold Toynbee en in Nederland onder meer Coen van Emde Boas., Jan Romein, Willem Sandberg, Arthur van Schendel, Victor van Vriesland en H. Th. Wijdeveld.

 

Na de val van de Berlijnse Muur en door natuurlijk verloop verminderde het aantal leden, maar de rijke en open debatcultuur is gebleven en zorgt voor nieuwe aanwas van leden. Het streven van de SEC is om ook in de veranderde maatschappelijke omstandigheden vast te houden aan het ideaal van een “politique de la culture”, onder meer door een dialoog tussen Noord- en Zuid-Europa en een dialoog over de rol van verschillende vormen van de Islam binnen Europa te bevorderen.


Momenteel bestaat de SEC uit 15 afdelingen en zijn er daarnaast individuele leden in de USA, Israël en Mexico. De organisatiestructuren en verdere internationale links zijn hier te vinden. De huidige leden vertegenwoordigen diverse beroepen en achtergronden: kunsthistorici, schrijvers, filosofen, historici, rechters, advocaten en kunstenaars.
Laureaten van de SEC zijn de Tsjechische oud-president Václav Havel, de Duitse oud-bondspresident Richard von Weizsäcker en de Poolse oud-minister voor Buitenlandse Zaken Bronislaw Geremek. Erelid is de Italiaanse filosoof Norberto Bobbio.


Regelmatig worden internationale conferenties georganiseerd, tot nu toe o.a. in Boekarest, Weimar/Jena, Moskou/Kazan, Pescia, Innsbruck en vaak in Venetië zelf. Voertalen zijn Frans, Engels, Italiaans en Duits. De laatste grote conferentie vond 2012 plaats op Schloss Neuhardenberg bij Berlijn. Bijdragen worden in het viertalige tijdschrift van de SEC: Comprendre - Revue de Politique de la Culture gepubliceerd. Uitgever is Giuseppe Galasso, oud-president van de SEC en van de Biennale di Venezia. De laatse uitgave verscheen in 2012 met als titel: Éthique globale – Dialogue des cultures et la perspective européenne. Publicaties van de leden van SEC-Nederland zijn hier te vinden.


Daarnaast organiseert de SEC (meestal in samenwerking met de Sapienza Università di Roma) jaarlijks of tweejaarlijks een Internationale Summerschool in Venetië of Rome waar studenten uit alle Europese landen met het concept van de SEC rond een bepaald thema bekend worden gemaakt. De studie wordt gecertificeerd. Aan sommigen wordt een beurs verleend.
Vanaf volgend jaar wordt de reeds bestaande samenwerking met de Franse afdeling in Parijs (verder) geïntensiveerd. Er verschijnt één keer per jaar een gemeenschappelijke Newsletter

http://www.reclaimeurope.nl
links
http://www.schlossneuhardenberg.de
http://www.asoulforeurope.eu/
http://www.uva.nl/home